Atrakcje

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Powierzchnia Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wynosi 389,50 km2, natomiast jego otulina liczy 141,95 km2.

Na terenie parku znajduje się wiele obiektów chronionych, np. dąb Jan, którego wiek szacuje się na 300 lat – jego wysokość to około 20 m, a obwód wynosi ponad 500 cm. Jest tam również wiele jezior polodowcowych (np. Lucieńskie, Radyszyn, Łąkie). Cechą krajobrazu GWPK jest dominacja roślinności leśnej. Powierzchniowo przeważają bory sosnowe i mieszane. W dolinach rzek i wokół jezior skupiają się łęgi i olsy. W okolicach Łącka znajduje się kompleks lasów grądowych i dąbrów.

Zabytki

  • Zespół dworski z końca XIX w. w Baruchowie, obejmujący: dwór; park, nr 129/A z 20.07.1984 roku
  • Zespół dworski w Czarnem, obejmujący: drewniany dwór; park, nr 160/A z 17.09.1984 roku
  • Kościół parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy z 1881 wraz z cmentarzem przykościelnym w Kłotnie, nr A/716 z 20.01.1995 roku
  • Drewniany dom z pierwszej połowy XIX w. w Kłotnie, nr 327 z 05.01.1956 roku
  • Park dworski z drugiej połowy XIX w. w Zakrzewie, nr 130/A z 25.07.1984 roku.